telephone
WYŁĄCZNY DEALER
e-sklep
zgloszenie serwisowe
telefon
telephone
Strona główna/ZGŁOSZENIE SERWISOWE

   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia
   
  Zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży
   
  Wyrażam zgode na przesyłanie informacji marketingowych

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


   Do wynagrodzenia będą doliczane koszty przejazdu z oddziału firmy Interhandler, do miejsca postoju maszyny i z powrotem w wysokości równej iloczynowi stawki za 1 km przejazdu i liczbę kilometrów. Stawka za 1 km wynosi – 3,50 zł netto. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu/umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży „INTERHANDLER” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu opublikowane na www.interhandler.pl/serwis-i-czesci/, z którymi zamawiający zapoznał się i akceptuje je w całości. W przypadku, gdy zamówienie/umowa reguluje prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż Ogólne Warunki Sprzedaży „INTERHANDLER” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, to zastosowanie w pierwszej kolejności mają postanowienia znajdujące się w zamówieniu/umowie.
   na skróty
   nasze oddziały
   dealerzy rolni

   BUDOWNICTWO

   PRODUKTY   SERWIS I CZĘŚCI   PROGRAM FINANSOWANIA   ROLNICTWO

   PRODUKTY   KONTAKT   PROGRAM FINANSOWANIA   KOLEJNICTWO

   INNE BRANŹE

   O NAS
   KONTAKT


   INFOLINIA
   801 06 07 08
   telephone
    INFOLINIA:
   realizacja: nuxeo.pl