WYŁĄCZNY DEALER
e-sklep
zgloszenie serwisowe
telephone
Strona główna/ZGŁOSZENIE SERWISOWE

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia
 
Zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży
 
Wyrażam zgode na przesyłanie informacji marketingowych

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Do wynagrodzenia będą doliczane koszty przejazdu z oddziału firmy Interhandler, do miejsca postoju maszyny i z powrotem w wysokości równej iloczynowi stawki za 1 km przejazdu i liczbę kilometrów. Stawka za 1 km wynosi – 2,99 zł netto. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu/umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży „INTERHANDLER” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu opublikowane na www.interhandler.pl/serwis-i-czesci/, z którymi zamawiający zapoznał się i akceptuje je w całości. W przypadku, gdy zamówienie/umowa reguluje prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż Ogólne Warunki Sprzedaży „INTERHANDLER” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, to zastosowanie w pierwszej kolejności mają postanowienia znajdujące się w zamówieniu/umowie.
na skróty
nasze oddziały
dealerzy rolni
gielda

BUDOWNICTWO

PRODUKTYSERWIS I CZĘŚCIPROGRAM FINANSOWANIAROLNICTWO

PRODUKTYKONTAKTPROGRAM FINANSOWANIAKOLEJNICTWO

INNE BRANŹE

O NAS
KONTAKT

 INFOLINIA: