Dane spółki

Adres: ul. Wapienna 6, 87-100 Torun, POLAND

Numer regon: 001375080

Numer Rejestru Sądowego: 0000011803

Numer Identyfikacji Podatkowej [NIP]: 879-016-96-99

BDO: 000042647

Kapitał zakładowy: 26.334.000 złotych

Zarząd spółki

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny: Rob Markus

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy: Jarosław Boniecki

Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy: Tomasz Wegner