telephone
WYŁĄCZNY DEALER
e-sklep
zgloszenie serwisowe
telefon

Strona główna/Serwis i części do maszyn JCB – autoryzowany dealer

SERWIS

Nasz autoryzowany serwis maszyn JCB to gwarancja przeglądów okresowych, diagnostyki, napraw i remontów wykonanych przez wykwalifikowanych specjalistów, przeszkolonych zgodnie z najwyższymi standardami.

Serwis INTERHANDLER to szeroka gama oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych do Twojej maszyny, które możesz nabyć stacjonarnie w jednym z 16stu oddziałów w Polsce, jak również drogą elektroniczną w sklepie internetowym.

Ponadto w naszej ofercie znajduje się szeroka gama opon do każdej maszyny.

Pewność 100% sprawności i wydajności pracy Twojej maszyny w powiązaniu z niskimi kosztami eksploatacji możesz mieć zagwarantowaną nawet po upływie okresu gwarancji, korzystając aktywnie z systemu zdalnego monitoringu pracy maszyny JCB – LiveLink, lub wykupując jeden z 3 pakietów ochrony serwisowej

WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA ZWIĄZANE  Z KORONAWIRUSEM

DLA KLIENTÓW FIRMY INTERHANDLER

Drodzy Klienci,

W związku  z zaistniałą sytuacją  epidemiologiczną, chcąc przestrzegać rekomendowanych zasad bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy i świadczenia dla Państwa usług ale przede wszystkim w   trosce o  zdrowie Waszych i Naszych pracowników,   jak również  poczucie Państwa bezpieczeństwa   i komfort pracy informujemy o wdrożeniu  niżej wymienionych zaleceń.

ZALECENIA ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM MASZYNY DO NAPRAWY LUB DO PRZEGLĄDU

 

 1. Prosimy o przekazywanie informacji  dotyczących zlecenia (opis  usterki, przeglądu itp.)  w formie mailowej, telefonicznej lub skorzystanie z formularza na stronie internetowej (https://www.interhandler.pl/wp-content/uploads/2019/03/zgloszenie_przegladu_awarii.pdf)
 2. Prosimy o kompletne wypełnienie zgłoszenia  (załącznik nr 1) i  podanie bardzo szczegółowych i obszernych informacji na tyle wyczerpujących aby wyłączyć lub ograniczyć do minimum kontakt   z naszym mechanikiem .

ZALECENIA ZWIĄZANE Z PROCESEM NAPRAWY  LUB PRZEGLĄDU

 1. Przygotowanie maszyny

Prosimy w zgłoszeniu o wskazanie dokładnego miejsca i pozostawienie   maszyny z kluczykami w środku, w zamku (ustalenie przygotowanie maszyny następuje  bezpośrednio z pracownikiem oddziału  telefonicznie lub mailowo).

Prosimy  aby podczas wykonywania prac przez mechaników, klient/operator nie przebywał w bezpośrednim sąsiedztwie mechanika lub w wyjątkowej sytuacji zachował min. 2m odległości

 1. Formalności

Wszelkie formalności  w tym np.  podpisanie protokołu wykonania zlecenia (naprawy, przeglądu)  będą odbywać się z zachowaniem powyższych zasad , czyli utrzymania min. 2 m odległości  od  mechanika.

Jednocześnie informujemy  że  nasi pracownicy otrzymali szczegółowe informacje  w zakresie higieny osobistej i higieny pracy .

Zalecania dotyczyły m.in.

 • częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub detergentem, przez co najmniej 30 sekund
 • regularnej dezynfekcji    narzędzi, aparatury, sprzętu   używanych przy zleceniu/naprawie  oraz regularnego czyszczenia i dezynfekcji  innych przedmiotów użytkowanych przez mechanika.
 • unikania  bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi, wykazującymi objawy chorób układu oddechowego.

Jesteśmy przekonani że powyższe ustalania nie tylko  spotkają się z Państwa   zrozumieniem i akceptacją  ale będą zgodne z Państwa oczekiwaniami i rozwieją wątpliwości w stosunku do stosowania naszych doraźnych procedur.

Powyższe ustalenia wchodzą w życie z dniem 16.03 do odwołania.

Toruń 16.03.2020

UMOWY SERWISOWE

Pakiet przedłużonej ochrony serwisowej (tzw. JCB PremierCover) może być zawarty na okres do 5 lat lub nawet do 10 000 mth (w zależności od modelu maszyny), od dnia zakupu nowej maszyny.


Pakiet ten to:

 • ochrona gwarancyjna producenta bez względu na koszty

 • przeglądy, naprawy wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów

 • gwarancja oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych

 • zmaksymalizowanie czasu pracy maszyny, produktywności, osiągów i opłacalności

 • szansa na zwiększenie ostatecznej wartości maszyny JCB przy dalszej odsprzedaży

Wybór tego pakietu może być dokonany w okresie do 6 miesięcy od dnia zakupu maszyny.

Bardzo popularne w ostatnim czasie stały się umowy serwisowe na przeglądy maszyn czy innych urządzeń. Głównie interesują się nimi duże przedsiębiorstwa, ale oferta jest skierowana do wszystkich naszych klientów.

Nasza umowa serwisowa na przeglądy do maszyn JCB jest tak skonstruowana, by była korzystna nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale również, a nawet przede wszystkim dla mniejszych firm.

Umowa taka może być zawarta w dowolnym momencie – w chwili zakupu maszyny, w okresie standardowej gwarancji, czy też po jego upłynięciu.

Umowa serwisowa na przeglądy to:

 • czasowe rzetelne wykonanie wszystkich przeglądów okresowych (w interwale 500 mth)

 • przeglądy, naprawy wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów

 • gwarancja oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych

 • płatność dopasowana do potrzeb i oczekiwań klienta*

 • zmaksymalizowanie czasu pracy maszyny, produktywności, osiągów i opłacalności

 • szansa na zwiększenie ostatecznej wartości maszyny JCB przy dalszej odsprzedaży

*do wyboru 2 opcje płatności – 1. stała kwota płatna po każdym przeglądzie; 2. kwota miesięczna uzależniona od faktycznie przepracowanej ilości godzin

Druga opcja umowy serwisowej na przeglądy obejmuje taką samą opiekę naszej wykwalifikowanej kadry nad maszyną JCB jak w/w umowa, jednak w zakresie przeglądów co 1000 mth.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
ZGŁOSZENIE PRZEGLĄDU/AWARII
WARUNKI GWARANCJI
na skróty
nasze oddziały
zgłoszenie serwisowe
Finansowanie

BUDOWNICTWO



INNE BRANŹE

SERWIS I CZĘŚCI



FINANSOWANIE


PROMOCJE

O NAS



KONTAKT


INFOLINIA
801 06 07 08
telephone
 INFOLINIA: