ODDZIAŁ WARSZAWA


DANE TELEADRESOWE

INTERHANDLER SP. Z O. O.
Gdańska 42,
05-152 Łomna
tel.: 22 751 44 12
fax: 22 751 68 62
serwis.warszawa@interhandler.pl

Kierownik ds. Kluczowych Klientów
Rafał Milczarski
e-mail: r.milczarski@interhandler.pl
tel. kom.: +48 695 202 127

Kierownik Regionu Sprzedaży
Paweł Nowacki
e-mail: p.nowacki@interhandler.pl
tel. kom.: +48 695 502 183

Kierownik ds. Sieci Dealerskiej
Roman Żołnacz
e-mail: r.zolnacz@agrihandler.pl
tel.kom.: +48 607 451 729

Doradca Inżynier Sprzedaży Fastrac
Andrzej Kaźmierski
e-mail: a.kazmierski@interhandler.pl
tel. kom.: +48 607 233 980

Specjalista ds. Teletruk
Karol Kajkowski
e-mail: k.kajkowski@interhandler.pl
tel. kom.: +48 667 671 698

Kierownik Oddziału
Michał Łapiński
e-mail: m.lapinski@ih.interhandler.pl
tel.kom.: +48 605 108 523

Specjalista ds. Serwisu
Arkadiusz Wojcieski
e-mail: a.wojcieski@ih.interhandler.pl
tel. kom.: +48 669 550 186

Specjalista ds. Części Zamiennych
Krystian Sawczuk
e-mail: k.sawczuk@interhandler.pl
tel. kom.: +48 695 408 251

ODDZIAŁY