ODDZIAŁ SZCZECIN


DANE TELEADRESOWE

INTERHANDLER SP. Z O. O.
ul. Szczecińska 30C
73-108 Kobylanka
tel.: 91 561 04 91
fax: 91 561 04 92
serwis.szczecin@interhandler.pl

Kierownik Regionu Sprzedaży
Robert Soroko
e-mail: r.soroko@interhandler.pl
tel. kom.: +48 667 150 868

Doradca Inżynier Sprzedaży Fastrac
Andrzej Kaźmierski
e-mail: a.kazmierski@interhandler.pl
tel. kom.: +48 607 233 980

Kierownik ds. Sieci Dealerskiej
Kamil Omilian
e-mail: k.omilian@agrihandler.pl
tel.kom.+48 601 687 110

Kierownik Oddziału
Piotr Bogdanowicz
e-mail: p.bogdanowicz@interhandler.pl
tel. kom.: +48 601 831 337

Specjalista ds. Serwisu
Leszek Stencel
e-mail: l.stencel@ih.interhandler.pl
tel. kom.: +48 693 996 593

Specjalista ds. Serwisu
Dariusz Batejko
e-mail: d.batejko@ih.interhandler.pl
tel. kom.: +48 607 451 732

ODDZIAŁY