ODDZIAŁ KOSZALIN


DANE TELEADRESOWE

INTERHANDLER SP. Z O. O.
ul. Gnieźnieńska 110
75-736 Koszalin
tel.: 94 734 31 45
serwis.koszalin@interhandler.pl

Kierownik Regionu Sprzedaży
Grzegorz Szalawski
e-mail: g.szalawski@interhandler.pl
tel. kom.: +48 667 224 302

Doradca Inżynier Sprzedaży Fastrac
Andrzej Kaźmierski
e-mail: a.kazmierski@interhandler.pl
tel. kom.: +48 607 233 9804

Kierownik ds. Sieci Dealerskiej
Kamil Omilian 
e-mail: k.omilian@agrihandler.pl
tel.kom.: +48 601 687 110

Doradca Handlowo – Techniczny
Patryk Kalisz
tel. kom.: +48 693 330 588
e-mail: p.kalisz@interhandler.pl

Starszy specjalista ds. Sprzedaży
Robert Kamiński
e-mail: r.kaminski@ih.interhandler.pl
tel. kom.: +48 601 921 762