ODDZIAŁ – BIAŁYSTOK


DANE TELEADRESOWE

INTERHANDLER SP. Z O. O.
ul. Warszawska 82
16-070 Choroszcz
tel.: 85 662 76 55
fax: 85 662 76 54
serwis.bialystok@interhandler.pl

Kierownik Regionu Sprzedaży
Marcin Hibl
e-mail: m.hibl@interhandler.pl
tel. kom.: +48 667 990 844

Kierownik zespołu Teletruk
Karol Kajkowski
e-mail: k.kajkowski@interhandler.pl
tel. kom.: +48 667 671 698

Doradca Inżynier Sprzedaży Fastrac
Andrzej Kaźmierski
e-mail: a.kazmierski@interhandler.pl
tel. kom.: +48 607 233 980

Kierownik ds. Sieci Dealerskiej
Roman Żołnacz
e-mail: r.zolnacz@agrihandler.pl
tel.kom.: +48 607 451 729

Doradca Handlowo – Techniczny
Adam Polasik
tel. kom.:  +48 695 501 940
e-mail: a.polasik@interhandler.pl

Doradca Handlowo – Techniczny
Paweł Kępka
tel. kom.: +48 697 010 265
e-mail: p.kepka@interhandler.pl

P.O. Kierownik Oddziału
Dariusz Bartkiewicz
e-mail: d.bartkiewicz@interhandler.pl
tel. kom.: +48 605 667 288

ODDZIAŁY