ODDZIAŁ KIELCE


DANE TELEADRESOWE

INTERHANDLER SP. Z O. O.
ul. Krakowska 309
25-801 Kielce
tel.: 41 250 70 27
serwis.kielce@interhandler.pl

Kierownik Regionu Sprzedaży
Grzegorz Zaczek
e-mail: g.zaczek@interhandler.pl
tel. kom.: +48 693 899 725

Doradca Inżynier Sprzedaży Fastrac
Andrzej Kaźmierski
e-mail: a.kazmierski@interhandler.pl
tel. kom.: +48 607 233 980

Kierownik ds. Sieci Dealerskiej
Andrzej Kamiński
e-mail: a.kamiński@agrihandler.pl
tel. kom.: +48 669 609 819

Doradca Handlowo- Techniczny
Paweł Kępka
email: p.kepka@ih.interhandler.pl
tel. kom.: +48 697 010 265

Specjalista ds. Serwisu
Łukasz Krzysztofik
e-mail: l.krzysztofik@interhandler.pl
tel. kom.: +48 663 669 870

ODDZIAŁY