Dyrektor ds. Rozwoju Działalności Handlowej
Jerzy Petrykowski
e-mail: j.petrykowski@interhandler.pl
tel. 605 563 550