DOTACJE EFRR

//DOTACJE EFRR
DOTACJE EFRR 2016-11-09T11:39:50+00:00

INTERHANDLER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt

pt.: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.”

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu B2B, który pozwoli zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii „INTERHANDLER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Partnerzy. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować realizowane pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami procesy biznesowe, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii „INTERHANDLER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Partnerzy.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów Partnerów z potencjałem „INTERHANDLER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące przedsiębiorstwa do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży.

Zasięg: krajowy
Rynek docelowy: Polska
Umowa o dofinansowanie: nr UDA-POIG.08.02.00-04-060/13-00
Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

LOGOTYPY UE PARP EFRR